BEL : +31(0)648915591

Stichting MOWAD

MISSIE & VISIE

Missie

De missie van MOWAD het stimuleren van sociale, economische en politieke participatie van West-Afrikaanse jongeren, in het bijzonder het versterken van de positie van deze jongeren op de arbeidsmarkt.

Visie

Wij geloven dat kennisdeling, training, samenwerking en begeleiding de beste methoden zijn om jongeren vooruit te helpen. Dit doen wij door jongeren te ondersteunen bij het ontdekken, vergroten en effectief gebruiken van hun talenten en vaardigheden. Verder werken wij samen met ervaringsdeskundige jongeren, deskundigen, organisaties en instanties om onze visie te realiseren.

Het Bestuur

DirectEUr

Mustapha Bah, geboren in Freetown Sierra Leone.

Secretaris

Suzanne Hoeksema, geboren in Groningen, Nederland..

Voorzitter

Amidu Bah, geboren in Freetown, Sierra Leone.


Projectcoördinator

Roos Keja, geboren in Haaksbergen, Nederland.

Com. coördinator

Saidu Dumbuya, geboren in Koidu Town, Sierra Leone.

Penningmeester