Stichting MOWAD

Stichting Migrant Organisation for West Africans’ Development (MOWAD)

Migrant Organisation for West Africans’ Development (MOWAD) is een migrantenorganisatie voor en door West Afrikaanse jongeren, opgericht in 2014. 

MOWAD motiveert West-Afrikaanse jongeren in Nederland om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Wij helpen deze jongeren zich te ontwikkelen als scholier, student, werknemer, ondernemer, vader en moeder. De arbeidsparticipatie van West Afrikaanse jongeren in Nederland is laag. Wij dragen graag bij aan de verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt. We stimuleren de ontwikkeling van hun talenten aan de hand van toegespitste trainingen, persoonlijke begeleiding en sociale en sportieve activiteiten.

Ook treedt MOWAD op als verbinder: wij faciliteren uitwisseling en kennisdeling tussen organisaties, bedrijven, gemeenten en West Afrikaanse jongeren.. We staan voor wederzijds begrip, respect, en de verrijkende ervaring van sociale en culturele uitwisseling.

Wij geloven dat kennisdeling, training, samenwerking en begeleiding de beste methoden zijn om jongeren vooruit te helpen. Dit doen wij door jongeren te ondersteunen bij het ontdekken, vergroten en effectief gebruiken van hun talenten en vaardigheden. Verder werken wij samen met ervaringsdeskundige jongeren, deskundigen, organisaties en instanties om onze visie te realiseren. MOWAD visie